Pływanie korekcyjnePływanie korekcyjne jest jedną z uzupełniających form postępowania korekcyjnego dla dzieci i młodzieży z wadami postawy ciała oraz innymi zaburzeniami w rozwoju psychomotorycznym. W zajęciach tych mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku 7 – 17 lat.

Na zajęcia te mogą uczęszczać zarówno dzieci, u których zostały stwierdzone zaburzenia w statyce ciała, jak również pozostałe, których rodzice chcieliby podejmować działania w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych związanych niekiedy z siedzącym trybem życia naszego młodego społeczeństwa.

W czasie zajęć pływania korekcyjnego podejmowane są również działania związane z nauką pływania zwłaszcza stylem grzbietowym i klasycznym

Zajęcia odbywają się na terenie pływalni AWF Warszawa:

  • piątek w godz. 16:30 - 17:00 (opłata 170 zł/m-c)

  • warunkiem wejścia na Pływalnię jest posiadanie aktualnej legitymacji z poświadczeniem opłaty za zajęcia

Rozpoczęcie zajęć od 04.10.2024r. Zapisy od dnia 06.09.2024r.

Zajęcia prowadzone są w systemie sanitarnym. Rodzice nie będą w puszczani do szatni.  Ilość miejsc ograniczona.

 

 Prowadzący zajęcia:

dr Elżbieta Olszewska

mgr Artur Olszewski