Zajęcia ruchowe dla dzieci 1,5 – 3 lat - Stymulacja rozwoju psychoruchowego

 

Zapraszamy dzieci w wieku 1,5 – 3 lat z rodzicami/opiekunami na zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe – wczesne wspomaganie rozwoju motorycznego i posturalnego dziecka.

Zajęcia będą odbywały się na sali ćwiczeń korekcyjnych AWF Warszawa w piątki godz. 15.30-16.30 w stałej grupie. Grupa może liczyć max 10 dzieci wraz z rodzicem lub opiekunem.  Koszt zajęć - 200,00 zł/miesięcznie

                                               ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ OD 4 LISTOPADA 2022 ROKU

Celem zajęć jest prawidłowa stymulacja rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci 1,5 – 3 letnich w kontekście kształtowania prawidłowych wzorców ruchowych i rozwoju sprawności fizycznej, a także  wzmocnienie więzi i relacji rodzic – dziecko. Wspólne zajęcia z rodzicem dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i pozwalają nawiązywać bezpieczne relacje z rówieśnikami w grupie. Dzieci poprzez wspólne zabawy rozwijają i nabywają nowe umiejętności praktyczne i społeczne potrzebne do życia.

Zajęcia będą dopasowane do potrzeb i możliwości dzieci, mają na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań oraz wyszukiwanie mocnych stron dziecka, które sprzyjają rozwojowi.

Zajęcia obejmują stymulację każdej sfery poznawczej, tak ażeby zbilansować wspomaganie rozwoju dziecka, a jednocześnie dobrze się bawić. Zabawy prezentowane podczas zajęć są doskonałą inspiracją dla rodziców do powtarzania w domu.

Zajęcia prowadzi  dr Elżbieta Olszewska – pracownik Katedry Nauk Biomedycznych AWF Warszawa, od 2001 roku doktor nauk o kulturze fizycznej. Jest również instruktorem gimnastyki korekcyjnej, instruktorem pływania oraz terapeutą integracji sensorycznej.

Dr E. Olszewska od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem psychoruchowym i posturalnym dzieci i młodzieży, a także korekcją zaburzeń postawy ciała. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku wychowanie fizyczne z zakresu korekcji wad postawy ciała.

Ponadto od wielu lat prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą z zakresu korekcji wad postawy ciała, stymulacji multisensorycznej i pływania korekcyjnego.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu korekcji wad postawy ciała.

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ OCENY PROCECÓW SENSORYCZNYCH DZIECKA

Informacje: dr Elżbieta Olszewska tel. 502025154, mail: elzbietaawf@o2.pl