Gimnastyka KorekcyjnaZajęcia gimnastyki korekcyjnej przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat, u których zostały stwierdzone zaburzenia postawy ciała. W czasie zajęć podejmowane są działania mające na celu korekcję takich zaburzeń w postawie ciała jak: plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy wklęsło – okrągłe, a także skoliozy i wady statyczne kończyn dolnych (stopa płaska, stopa płasko – koślawa).

Zajęcia te mają również na celu podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie występowania zaburzeń psychomotorycznych u dzieci i młodzieży w trakcie ich rozwoju.

Wszystkie dzieci uczęszczające na zajęcia są  badane pod kątem wad postawy dwa razy w roku, na początku zajęć i na koniec roku szkolnego. Badania odbywają się w obecności rodziców i w uzgodnionych z nimi terminach. Badania przeprowadzane są bezpłatnie.

Zajęcia odbywają się na sali ćwiczeń korekcyjnych zakładu korektywy AWF Warszawa:

Terminy zajęć:

  • poniedziałek i środa w godz. 16.15 - 17.00 - dzieci w wieku 8-12 lat - prowadząca dr. Elżbieta Olszewska
  • poniedziałek i środa 17.15 - 18.00 - dzieci w wieku 6-8 lat - prowadząca dr Elżbieta Olszewska
  • poniedziałek i środa 18.15 - 19.00 - dzieci i młodzież powyżej 13 lat - prowadząca dr Elżbieta Olszewska

Opłaty 220,00 zł/m-c. bez względu na ilość zajęć w miesiącu, za wyjątkiem miesiąca w którym są ferie zimowe gdzie opłata wynosi 50% stawki podstawowej, czyli 110,00 zł i m-ca czerwca gdzie zajęcia kończą się w połowie miesiąca.  

UWAGA  w związku z ograniczoną ilością dzieci w grupach do 12 osób, nie ma możliwości zapisu dziecka na zajęcia jeden raz w tygodniu.

Rozpoczęcie zajęć od początku pażdziernika 2023r., czyli 02.10.2023r.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze  opłacenie zajęć.