Prezes - Tadeusz Rusiniak

Vice Prezes  Paweł Żurkowski

Sekretarz - Elżbieta Olszewska

Skarbnik - Beata Białkowska

Członek zarządu-  Rafał Żurkowski

 

Komisja rewizyjna TKKF AWF Bielany

Przewodniczący - Krzysztof Szerszeniewicz

Sekretarz - Ewa Wójcik

Członek - Irena Żurkowska